DAVET


Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Endüstri Temsilcileri,

Her geçen gün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genitoüriner alan ile alakalı estetik, fonksiyonel ve rekonstrüktif yeni ve güncel metotlar, uygulamalar popülarite kazanırken bazı uygulamalar terkedilmekte, kimi uygulamalar da etkisini arttırmaktadır. Günceli öğrenmek ve klasikleşen uygulamaları pekiştirmek amacıyla kongre ve kursları hep beraber takip etmekteyiz

Yine bizler de ACOGS olarak estetik, kozmetik, fonksiyonel ve rekonstrüksiyon ile cinsel sağlık alanında sıkça kullandığımız uygulamaları bilimsel bulgular eşliğinde meslektaşlarımıza kurslar, workshoplar eşliğinde daha öğretici ve kalıcı olarak aktarmayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz sene Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Genital Estetik ve Kozmetik Jinekoloji Video Temelli Kursun ikincisini bu sene 14-17 Aralık’ta yine İstanbul’da gerçekleştireceğiz. İlkini oldukça yoğun bir katılımla kongre tadında verimli bir şekilde tamamladığımız kursun ikincisini bu sene çok daha geniş kapsamlı olarak yeni kurulan derneğimiz ACOGS (aesthetic cosmetic gynecology and sexology) çatısı altında gerçekleştireceğiz.

Literatür eşliğinde video, canlı cerrahi ve workshoplar, paneller ile hem mevcut bilgilerimizi güncelleyerek pekiştirmek hem de yeni uygulamaları uygulayacak şekilde öğrenebilmek için ilgili tüm meslektaşlarımızı ve kendilerini tanıtmak isteyen endüstri temsilcilerini bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Doç. Dr. Ali Doğukan Anğın
ACOGS Başkanı
Kurullar


 • KURS GÜNLERİ BAŞKANI
 • Doç. Dr. Ali Doğukan Anğın
 • KURS GÜNLERİ SEKRETERİ
 • Op. Dr. Zuhal Dilek Şanlı
 • KURS GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU
 • Op. Dr. Resul Karakuş
 • Doç. Dr. Kazibe KOYUNCU
 • Doç. Dr. Önder Sakin
 • Doç. Dr. Emre Mat
 • Dr. Öğr. Üye. Dr. Emine Eda Akalın
 • Op. Dr. Onur Parlak
 • Op. Dr. Lokman Ertekin
 • Op. Dr. Kemal Atasayan
 • Op. Dr. Şeyma Araz
 • KURS GÜNLERİ BİLİMSEL KURULU
 • Doç. Dr. Sedat Akgöl
 • Prof. Dr. Mete Güngör
 • Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu
 • Prof. Dr. Gazi Yıldırım
 • Prof. Dr. Sedat Kadanalı
 • Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan
 • Prof. Dr. Abdülkadir Turgut
 • Prof. Dr. Gürkan Kıran
 • Prof. Dr. İsmail Özdemir
 • Uzm. Dr. Mustafa Karakan
 • Dr. Mehmet Karav
 • Op. Dr. Selcan Bahadır
 • Op. Dr. Cemile Hüseyinova
 • Op. Dr. Handan Yılmaz
 • Op. Dr. Evrim Eser Yoğurtçuoğlu
 • Op. Dr. Oğuzhan Gündüz
 • Op. Dr. Özgür Ağlamış
 • Uzm. Dr. Dilek Yeşilbaş
 • Op. Dr. Kemal Tavukçu
 • Op. Dr. Ahmet Namazov
 • Uzm. Psk. Gökhan Göksu
Ana Konular


 • KURS GÜNLERİ ANA KONULAR
 • Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Vajinal Cerrahi
 • Genital Estetik
 • Kozmetik Jinekoloji
 • Ürojinekoloji
 • Mezoterapi
 • Aromaterapi
 • Nöralterapi
 • Cinsel Sağlık
 • Sağlıklı Beslenme ve Nutrisyon
Bilimsel Program
09.00 - 18.00 HİPNOTERAPİ WORKSHOPU
Moderatör: Zuhal Dilek Şanlı
SALON 1
09.00 - 13.00 TEMEL HİPNOTERAPİ
Eğitmenler: Mehmet Karav, Oğuzhan Gündüz
Sağlık Bakanlığı Hipnoz Eğitmeni ve Uygulayıcıları
14.00 - 18.00 VAJİNİSMUSTA HİPNOTERAPİ
Eğitmenler: Mehmet Karav, Oğuzhan Gündüz
Sağlık Bakanlığı Hipnoz Eğitmeni ve Uygulayıcıları
09.00 - 18.00 NÖRALTERAPİ WORKSHOPU
Moderatör: Ali Doğukan Anğın
SALON 2
  DİSPARONİ, PELVİK AĞRI VE POSTOP KOMPLİKASYON YÖNETİMİ
Eğitmen: Mustafa Karakan
Anesteziyoloji Uzm, Gicider Başkanı, IFMANT VE BNR
(Uluslararası Nöralterapi Fedasyonu Eğitmeni)
09.00 - 18.00 VAJİNİSMUSTA BDT (BİLİŞSEL DAVRANIŞSAL TERAPİ) WORKSHOPU
Moderatör:
Zuhal Dilek Şanlı
  Eğitmen: Uzm. Psk. Gökhan Göksu
CİTEB Başkanı (Cinsel Terapi Eğitim Bilimler Ensititüsü)
  GENİTAL ESTETİK KURSU
08.45-09.00 AÇILIŞ
Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz / Ali Doğukan Anğın (ACOGS Başkanı)
09.00 - 10.00 LABİOPLASTİ OTURUMU
Moderatörler:
İsmet Gün, Resul Karakuş
09.00 - 09.30 LABİOPLASTİ LİNEER VİDEO Ali Doğukan Anğın
09.30 - 10.00 LABİOPLASTİ WEDGE VİDEO Hanifi Şahin
10.00 - 10.45 EBD OTURUMU
Moderatörler:
Zuhal Dilek Şanlı, Emre Mat, Alev Esercan
10.00 - 10.15 LAZER UYGULAMALARI VİDEO Ali Doğukan Anğın
10.15 - 10.25 KARBOKSİTERAPİ UYGULAMALARI VİDEO Süleyman Eserdağ
10.25 - 10.35 RAYOFREKANS UYGULAMALARI VİDEO Dilek Polat
10.35 - 10.45 HİFU UYGULAMALARI VİDEO Onur Parlak
10.45 - 11.00 KAHVE MOLASI
11.00 - 11.30 1. PANEL - MENOPOZDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Moderatör:
Fatih Durmuşoğlu
Panelistler: Tamer Erel, Berna Dilbaz, Davut Güven, Murat Ekin, Ayşe Filiz Yavuz
11.30 - 12.00 MONALİSA TOUCH İLE LAZER LABİOPLASTİ
Moderatör:
Korhan Kahraman, Hanifi Şahin
Cerrah: Pablo Gonzales
12.00 - 12:55 VAJİNOPLASTİ OTURUMU
Moderatörler:
Mesut Polat, Süleyman Salman, Ateş Karateke
12.00 - 12:20 VAJİNOPLASTİ/DOĞAL MESH TEKNİĞİ VİDEO Eray Çalışkan
12.20 - 12.40 VAJİNOPLASTİ/KOLPORAFİ TEKNİĞİ VİDEO Çetin Kılıççı
12.40 - 12:55 DOĞAL GREFTLERLE GENİTAL ESTETİK
UYGULAMALARI VİDEO
Ozan Doğan
12.55 - 13:10 KAHVE MOLASI
13.10 - 13.55 DOLGU OTURUMU
Moderatörler:
Adnan Budak, Selver Kübra Akkaya, Ramazan Pay
13.10 - 13.25 HYALURONİC ASİT DOLGU UYGULAMALARI VİDEO Ali Doğukan Anğın
13.25 - 13.40 GENİTAL İP ASKI UYGULAMALARI VİDEO Sevtap Handemir Kılıç
13.40 - 13.55 YAĞ DOLGUSU UYGULAMALARI VİDEO Cemile Hüseyinova
(Estetik/Plastik Cerrahi)
13.55 - 15.00 Öğle Yemeği
15.00 - 15.30 İNKONTİNANS OTURUMU
Moderatörler:
İsmail Özdemir, Kazibe Koyuncu
15.00-15.15 TOT VİDEO Özgür Yeniel
15.15-15.30 TVT VİDEO Murat Yassa
15.30-16.10 ÜROJİNEKOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Moderatörler:
Mete Güngör, Eser Evrim Yoğurtçuoğlu, Baki Şentürk
  ENNA PELVIC BALL SUI TEDAVİSİ VİDEO
15.30-15.40 SELF RETAINING SUPPORT (SRS) VİDEO Fuat Demirci
15.40-15.50 DOLGU İLE SUİ TEDAVİSİ VİDEO Ahmet Batkı
15.50-16.00 MİD ÜRETRAL FİBRİN İLE SUI TEDAVİSİ VİDEO Abdullah Demirtaş
(Üroloji)
16.00-16.10 MESANE BOTOKSU VİDEO Ömer Gülpınar
(Üroloji)
16.10-16.45 KAHVE MOLASI
16.25-16.35 HPV TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
M. Faruk Köse
16.35-17.05 2. PANEL - VULVAR VESTİBÜLER HASTALIKLAR
Moderatör:
Özlem Moraloğlu
Panelistler: Süleyman Engin Akhan, Sedat Kadanalı, Aslı Göker, Gürkan Kıran
17.05-17.20 GENİTAL KÖK HÜCRE UYGULAMALARI VİDEO
Moderatör:
Sedat Akgöl
Konuşmacı: Kazibe Koyuncu
17.20-17.50 FONKSİYONEL HYMEN CERRAHİSİ OTURUMU
Moderatörler:
Osman Temizkan, Göknur Topçu
17.20-17.30 TEKNİK 1 VİDEO Ahter Tayyar
17.30-17.40 TEKNİK 2 VİDEO Bülent Arıcı
17.40-17.50 VESTİBÜLEKTOMİ / HYMENEKTOMİ VİDEO Kemal Atasayan
17.50-18.00 Tartışma ve Kapanış
  GENİTAL ESTETİK KURSU
  CANLI CERRAHİ
09.00 - 11.00 LABİOPLASTİ + HAZIR DOLGU
Moderatörler:
Gazi Yıldırım, Önder Sakin, Evin Nil Uğurlu
Cerrah: Ali Doğukan Anğın
11.00 - 11.30 KAHVE MOLASI
11.30 - 13.30 VAJİNOPLASTİ + YAĞ DOLGUSU
Moderatör:
Handan Yılmaz, Özge Yıldırım, Sultan Seren Karakuş
Cerrah: Resul Karakuş
13.30 - 14.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14.30 - 15.10 3. PANEL - CİNSEL DİSFONKSİYONLARA BÜTÜNCÜL BAKIŞ
Moderatör:
Zuhal Dilek Şanlı
Panelistler: Dilek Yeşilbaş (Psikiyatr), Oğuzhan Gündüz (Üroloji), Selçuk Sarıkya (Üroloji), Gökhan Göksu (Uzm. Psikolog)
15.10 - 16.05 MEZOTERAPİ OTURUMU
Moderatörler:
Kanat Tayfun, Mehmet Akif Sargın
15.10 - 15.25 PRP JEL DOLGU UYGULAMALARI VİDEO Şeyma Araz
15.25 - 15.40 PRP UYGULAMALARI VİDEO Kazibe Koyuncu
15.40 - 15.50 GENİTAL PEELİNG VİDEO Nejla Gültekin
15.50 - 16.05 MEZOTERAPİ ENJEKSİYONLARI VİDEO Bülent Özdemir
16:05 - 16:20 KAHVE MOLASI
16.20 - 16.50 4. PANEL - KOZMETİK JİNEKOLOJİDE AROMATERAPİ, TAKVİYE
DESTEKLEYİCİ ÜRÜNLER

Moderatör: Hülya Kayhan (Uzm Ecz.)
Panelistler: Murat Baş, Zuhal Dilek Şanlı, Ecz. Nihan Taşdemir
16.50 - 18.00 PUBİS, SKAR, LABİUM OTURUMU
Moderatörler:
Abdulkadir Turgut, Lokman Ertekin
16.50-17.10 JİNEKOLOJİ SONRASI KARIN SARKMASI VİDEO Adnan Yener
17.10-17.25 LABİOMAJORAPLASTİ VİDEO Özgür Leylek
17.25-17.40 VENÜS TEPESİ ESTETİĞİ VİDEO Özgür Ağlamış
17.40-18.00 Tartışma ve Kapanış
Kayıt / Konaklama


KAYIT

KONGRE KAYIT 16 Ekim ve Öncesi 16 Ekim ve Sonrası
Kurs Günleri Katılım 2.500 TL 3.000 TL
KURS KAYIT 16 Ekim ve Öncesi 16 Ekim ve Sonrası
Kadın Genital Estetik Kursu Uzman 6.000 TL 7.000 TL
Kadın Genital Estetik Kursu Asistan 4.000 TL 4.500 TL
Disparoni, Pelvik Ağrı ve Postop Komplikasyon Yönetimde Nöralterapi workshop 1.000 TL 1.500 TL
Temel Hipnoterapi ve Vajinismusta Hipnoterapi Workshopu 1.000 TL 1.500 TL
Vajinismus BDT Workshopu Kongre Kayıt Ücretine Dahildir.
 • Kurs kaydı için kongre kayıt zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Kurs kayıtları kontenjan ile sınırlıdır.
 • Yukarıda yer alan kayıt ve kurs ücretlerine KDV ilave edilecektir.

KONAKLAMA

  SNG DBL
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center 150 Euro 160 Euro
 • 1 gecelik oda kahvaltı konseptinde konaklama ücretidir.
 • Konaklama fiyatlarına KDV %10 ilave edilecektir.
 • 1 Kasım 2023 sonrasında konaklama fiyatlarına %10 ilave edilecektir.

KAYIT ve KONAKLAMA

Kayıt ve Konaklama talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Mail: [email protected]

Tel: 533 813 92 50

Sponsorluk


YAPIM AŞAMASINDA

Genel Bilgiler


Kurs Günleri Tarihi ve Yeri
Kurs Günleri 14 - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesin' de gerçekleşecektir.

Kurs Günleri Dili
Kurs Günleri’nin resmi dili Türkçe’dir.

Kurs Günleri İzin Belgesi
Kurs Günleri İzin Belgesi

Kayıt ve Danışma
Kayıtlı tüm katılımcılar tüm sorularını [email protected] adresine e-mail göndererek sorabilir ve tüm sorular sekretarya aracılığı ile cevaplandırılacaktır.

Katılım Belgesi
Kayıtlı tüm katılımcılar Kurs Günlerinin son günü olan 17 Aralık 2023, Pazar günü kayıt masasından sertifikalarını alabileceklerdir.

İLETİŞİM


ORGANİZASYON SEKRETARYASI
FİGÜR KONGRE ORGANİZASYONLARI VE TİC. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360, Şişli / İstanbul - Türkiye
+90 212 381 46 00
+90 212 258 60 78
[email protected]